Τo email marketing μέσω ενημερωτικών δελτίων newsletter email είναι η πιο διαδεδομένη μορφή διαφήμισης της επιχείρησης...